جستجو در سایت
جستجو در سایت

جوانسازی صورت

گذر زمان بر کیفیت ظاهر پوست صورت ما تأثیر منفی دارد امّا خبر خوب این که ….

تکنولوژی های نوین راهی زیبا برای مقابله با پدیده سالمندی و بهبود کیفیت پوست صورت ما گشوده اند تا بتوانیم ظاهری جوانتر و شاداب تر داشته باشیم.

پیشنهاد ما به شما استفاده از پکیج های جوانسازی و لیفتینگ بدون جراحی است.

مسئول حفظ سفتی، قوام و خاصیت ارتجاعی پوست ما به طور عمده رشته هائی به نام های کلاژن و الاستین هستند که هر چه این رشته ها بیشتر و با کیفیت تر باشند پوست ما سفت تر و چین و چروک آن کمتر خواهد بود. با گذر زمان و در طی پدیده سالمندی تعداد و کیفیت این رشته ها کاهش پیدا می کند و ما شاهد افتادگی پوست و بروز چین و چروک هائی روی پوست خود مخصوصاً پوست صورت خواهیم بود.
راه چاره چیست؟
روشی که تکنولوژّی های نوین در اختیار ما می گذارند این است که با تحریک و تخریب نقاط ظریفی در پوست، سلول هائی که مسئول تولید این رشته ها و بازسازی و ترمیم هستند تحریک به افزایش تعداد و کیفیت این رشته ها و سایر عناصر حیاتی پوست می شوند و این امر موجب نوسازی، جوانسازی و ظاهر بهتر پوست خواهد شد.